Svenska högtider och traditioner

Äntligen finns min kollega Mustafas lilla bok om högtider och traditioner till försäljning!imageFöljande högtider tas upp och beskrivs på åtta olika språk:imageSå här är boken strukturerad:imageimageimage

I följande text beskriver Mustafa och Elisabet själva sitt verk och tankarna med den:

Hej !

Vi har skrivit en bok om ”Svenska högtider och traditioner” . Den berättar om 13 svenska högtider och traditioner på svenska + 8 andra språk.

Svenska, engelska, tyska, spanska, polska, arabiska, farsi, dari och somaliska.

Snart är det Lucia och julfirande och vi har skrivit om detta i boken, därför att vi vill få ut information till nyanlända om hur man firar svenska högtider, och också varför man firar.

Högtider och traditioner är viktiga i landet därför har vi i denna bok försökt samla de mest framstående och viktiga traditionerna och högtiderna i Sverige.
Vi har utformat detta verk med grundtanken att det ska vara konkret och lättläst.

Det riktar sig mest till nyanlända som ska få möjligheten att lära känna de svenska högtiderna och några av traditionerna för att på så sätt få mer förståelse för landet man kommit till. På så sätt kan man lättare integreras i landet.

Högtider och traditioner ger både förståelse och kärlek till landet man bor i och både barn och vuxna kan få glädje av dessa.

Eftersom det finns ett häfte som följer boken med 65 frågor, kan man använda den som ett hjälpmedel för elever på mellan- och högstadiet, på sva- undervisning, studiehandledning, modersmålsundervisning samt på komvux.

Priset är 150 kr per bok och häftet är 20 kr st.

Kontaktperson: Carola Sandgrim: htbok@hotmail.com eller en av författarna.

OBS: Vi är momsregistrerade och vi kan fakturera.

Med vänliga hälsningar
Författarna Elisabet Sandgrim och Mustafa Saoud e.sandgrim@hotmail.com mustafasaoud@hotmail.com