Elever lär elever

Mycket viktigt, både inom formativ bedömning och när det gäller stöttning för nyanlända elever, är att eleverna ser varandra som resurser i lärandet. I klassrummet ska det inte råda konkurrens, utan istället uppfattningen att allas förståelse är viktig. Vi hjälper varandra, vågar fråga varandra, härmar och lär tillsammans.

Här är Taim som mycket fint och pedagogiskt förklarar skillnaden mellan ”prata” och ”ropa”, samt hur dessa sägesord används i nutid och dåtid. Han förklarar för sina kompisar på arabiska, men använder kroppsspråk och gester så tydligt att även jag förstår.image

Om vi vill ha det så här i våra klassrum, behöver vi undervisa om och i detta förhållningssätt. Att hjälpas åt, visa, härma, förklara för varandra och att inte bara läraren får ta plats i klassrummet, är inte självklart i alla skolsystem.

Vad ska vi läsa?

Finns det något moment i svenskämnena som man inte kan få in genom läsning av skönlitteratur? Jag tror knappt det. Ett viktigt utvecklingsområde för årets årskurs 5 är att kunna diskutera, det vill säga att kunna lyssna på varandra och att inte bara framföra vad man själv tycker utan även varför man tycker så. I centralt innehåll för svenska som andraspråk för åk 4-6 står det att läsa:

”Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.”

Vi ska nästa vecka börja läsa en roman tillsammans, efter att första delen av höstterminen företrädesvis jobbat med bilderboken Tilly som trodde att… samt egen tyst läsning. Jag presenterade två böcker för eleverna – Ronja Röverdotter och Bröderna Lejonhjärta – genom att berätta lite om genren, sätta in dem i tidsperioder, visa några bilder och läsa första sidan i varje bok. Sedan fick eleverna i uppgift att tyst för sig själva tänka efter vilken bok de helst ville att vi ska läsa och varför och efter en stund skriva ner sina argument. De fick en enkel skrivmall att använda sig av. Så här berättar två av eleverna:

Vad?/Vilken?
Jag vill läsa Bröderna Lejonhjärta.

Varför?
Den är alltid spännande fast man har läst den blir man inte trött på den.
Jag tycker att den här boken är bra och man blir inte trött på den fast man har läst den. Den är spännande och lite sorgsen.
För det första är den jättebra.
För det andra blir man inte trött på den och bilderna är snygga.

Vad/Vilken
Jag vill läsa Bröderna Lejonhjärta.

Varför:
För att den lät sorglig och spännande. Jag tycker att bilderna var fina.
För det första passar den till min ålder.
För det andra så är boken lik min familj. Jag har en lillasyster och jag är storasyster. Det tycker jag är bra.
Och att jag vill veta vad Astrid Lindgren har tänkt efter döden. Och hur hon tänker hur det kan vara.
Jag tycker om Astrid Lindgrens berättelser.
image

image

Viktiga ord i matematiken

Jag och min kollega Mariann har gjort en liten ordlista för den första matematikundervisningen. Vi har gjort listan i två versioner; den första är till elever och föräldrar och den andra är till de svenska lärarna, för där finns även med hur man uttalar begreppen på arabiska med svenska bokstäver. Håll till godo!

Viktiga ord i matematiken. كلمات مهمة في الرياضيات
Lika mycket som – نفس الكمية
Ex: 3 är lika mycket som 3 الارقام التي لها نفس الكمية مثال على ذلك الرقم
الكمية التي تكون مثله هو الرقم 3 ايضا يعني 3 تفاحات الكمية التي تشبهها ايضا ثلاث تقاحات
Hälften – نصف
Ex: 3 är hälften av مثال 3 هي نصف العدد6 …..

Dubbelt……..ضعف مثال على ذلك العدد 6 هو ضعف العدد 3
Ex: 6 är dubbelt av 3

Fler ……. كثير
Ex:20 är fler än 7. هو اكبر من العدد مثال على ذلك العدد 20

Färre اقل …….
Ex: 5 är färre än 11
مثال على ذلك العدد 5 هو اقل من العدد 11

Jämna tal الاعداد الزوجية
Alla tal som går att dela upp i två lika stora grupper.
جميع الارقام التي تقبل القسمة بالتساوي مثلا 4 تقسم الى اثنين

Udda tal الارقام الفردية
Alla tal som inte går att dela upp i två lika stora grupper
الارقام التي لايمكن تقسيمها الى مجموعتين متساويتين

Gör en räknehändelse – ارسم للطفل اشكال مختلفة حتى يفهم عن طريق ايضاح ذلك بالرسم مثل رسم عدد من التفاحات وتقسيمها .اعملوا حكاية فيها هذه الارقام ليصبح فهمها سهلا للاطفال
Det betyder att du ska göra en bild eller en liten berättelse som visar talet.

Viktiga ord i matematiken. كلمات مهمة في الرياضيات
Lika mycket som – نفس الكمية ___ Nafs el kamia
Ex: 3 är lika mycket som 3 الارقام التي لها نفس الكمية مثال على ذلك الرقم
الكمية التي تكون مثله هو الرقم 3 ايضا يعني 3 تفاحات الكمية التي تشبهها ايضا ثلاث تقاحات
Hälften – نصف ______Nos eller Nosof
Ex: 3 är hälften av 6 مثال 3 هي نصف العدد6 …..

Dubbelt……..ضعف مثال على ذلك العدد 6 هو ضعف العدد 3 ______ Thaef
Ex: 6 är dubbelt av 3

Fler ……. كثير ______ Kathiir
Ex:20 är fler än 7. هو اكبر من العدد مثال على ذلك العدد 20

Färreاقل …….______Akal
Ex: 5 är färre än 11
مثال على ذلك العدد 5 هو اقل من العدد 11

Jämna tal الاعداد الزوجية ______ Rakam Zodji
Förklaring Alla tal som går att dela upp i två lika stora grupper.
جميع الارقام التي تقبل القسمة بالتساوي مثلا 4 تقسم الى اثنين

Udda tal الارقام الفردية _______ Rakam Fardi
Alla tal som inte går att dela upp i två lika stora grupper
الارقام التي لايمكن تقسيمها الى مجموعتين متساويتين

Gör en räknehändelse-ارسم للطفل اشكال مختلفة حتى يفهم عن طريق ايضاح ذلك بالرسم مثل رسم عدد من التفاحات وتقسيمها .اعملوا حكاية فيها هذه الارقام ليصبح فهمها سهلا للاطفال
Det betyder att du ska göra en bild eller en liten berättelse som visar talet.

Tvillingläsning, Blackout Poetry & Lärarrummet

Idag hade vi i Hjärtat besök av Paul från radioprogrammet Lärarrummet. Paul var med på två lektioner. Den första lektionen jobbade en grupp nyanlända lågstadieelever med att tvillingläsa på cleverboarden. Vi pratade om text och bild, berättade om egna erfarenheter, tränade på svenska ord och uttryck och slutligen ritade till berättelsen. Nästa lektion kommer eleverna att skriva till sina bilder med hjälp av orden vi gemensamt samlade idag.image Nästa lektion jobbade Clara, Amer och Alexia med mikronoveller och Blackout Poetry. Högläsning, kamratrespons, bearbetning av utkast och grammatik var lektionens hållpunkter. Här är några exempel på Blackout Poetry i Hjärtat:image

image

image

imageimageimageHär är Muna när hon blir intervjuad av Paul:imageEn spännande dag – för elever och för fröken!

En dröm för lärare

– En dröm för en lärare, säger Anna Nilsson, lärare i svenska som andraspråk. Det är så otroligt givande att få vara med de här eleverna. De är så törstiga på kunskap. Som lärare har du allas, eller i alla fall nästan allas, blickar riktade mot dig i samma sekund som du går in i klassrummet. Jag hoppas att det kommer att smitta av sig på de svenska eleverna. För svenska elever, ja svenskar över huvud taget, har mycket att lära av de här. De tar inget för givet. De sköter sig alltid i klassrummet, vi behöver aldrig säga till. Och de vill vara i skolan. De vill inte ha sportlov eller sommarlov. Trevlig helg? De har det mycket trevligare här än vad de har under sina helger.

Citatet kommer från Dagens Nyheter 13/9 och stämmer så väl med hur jag upplever mitt arbete med nyanlända elever. De här eleverna är i skolan för sin egen skull och har precis samma rätt till en god utbildning som alla andra elever. Men det är värt att nämna de positiva bieffekter som mottagande av nyanlända elever kan ha på en skola, för såväl övriga elever som för lärarna som för skolan som helhet.

Bu och Bä i blåsväder

Vi har tvillingläst Bu och Bä i blåsväder, det vill säga vi läste på svenska och arabiska parallellt, en sida i taget. Vi samtalade om bilderna och sedan fick eleverna välja en scen från boken som de tyckte särskilt mycket om och rita och skriva till den. Så här gjorde Raian:image Bu och Bä sover i sängarna. Stege. Det regnar. Sladd. Lampa.

Ta tillvara elevers modersmål i undervisningen

Jag fick en fråga på Twitter om hur jag jobbar med elevers modersmål i min undervisning. Jag har ju skrivit en hel del om det här på bloggen, men jag tänkte att jag kunde samla ihop lite länkar i ett och samma inlägg för den som är intresserad.

I detta inlägg skriver jag om varför vi måste jobba med elevernas modersmål. Ibland kan det kännas skönt att ha lite argument inför diskussioner med såväl kollegor som vårdnadshavare.

Här skriver jag om hur man kan låta eleven dra nytta av sitt modersmål i skrivandet.

Det här inlägget berättar lite kort om modersmål kopplat till stöttning, och där finns även fler länkar som handlar om stöttning med hjälp av modersmål.

Här kan du läsa om när vi jobbade med poesi på många olika sätt och på alla våra språk.

Detta är ett kort inlägg om att tvillingläsa, det vill säga att läsa en och samma bok på två språk parallellt. Ett mycket motiverande sätt att läsa som man antingen kan göra tillsammans eller enskilt, eller som jag och några elever gör just nu med LasseMaja-böckerna – en kombination av båda.image

image

På Ur.se finns flera bra resurser som jag ofta använder i arbetet med sva och modersmål. Några favoriter är Livet i Bokstavslandet, Småsagor och Sagor i världen.

Hur gör du för att ta till vara och dra nytta av dina elevers modersmål? Jag tar tacksamt emot tips och förslag!

Blackout Poetry

Vårterminen avslutade vi med att arbeta med dikter på många olika sätt. Nu återknyter jag till det arbetet genom att introducera Blackout Poetry för eleverna. Det gör jag genom att på cleaverboarden visa hur jag själv har skapat en dikt i fyra steg.imageimageimageimage
Vår ambition:
Kunskap, reaktioner, berättelser

Från oro
till tilltro

Höjd, lycka, uppskruvad uppmuntran
Stöd, omsorg, läsa, lär sig

I det ögonblicket:
Skola

Så här skriver Alexia och X: imageimageFler dikter kommer att publiceras inom kort. Varför gör vi det här då? Jo, för att:image