Använd modersmålen!

I ett antal inlägg skriver jag om vikten av modersmål och studiehandledning och vad vi kan göra när vi inte har tillgång lärare i de aktuella språken. Det första inlägget på ämnet kan man läsa här och det andra här..

Jag ser att vi har stor nytta av modersmålen både muntligt och skriftligt när det gäller att förstå olika ord och begrepp. Om jag till exempel inte lyckas få en elev att förstå ett ord, kan jag fråga en annan elev ”Vad heter det på exempelvis albanska eller spanska?” Ibland gör själva översättningen att den andra eleven förstår, då vissa språk påminner om varandra, har vissa gemensamma ord eller bär drag av varandra. Ibland lyckas jag och de övriga eleverna få eleven i fråga att förstå bara genom att vi anstränger oss tillsammans och gör det till en gemensam angelägenhet att alla ska förstå.

Eleverna får ofta samarbeta och lösa uppgifter tillsammans där det krävs att de använder alla sina språkliga resurser för att kommunicera och klara uppgiften. Beroende på vilka övriga språk den nyanlända eleven förstår, kan man som även som lärare använda engelska och andra språkliga resurser. Gester, kroppsspråk och tydliga ansiktsuttryck är också en viktig del av stöttningen och lärandet. Man kan som lärare träna upp sin förmåga att gestikulera, förstärka och förtydliga med kroppen. På så sätt ger vi eleverna en förebild när det gäller ”att förstå och göra sig förstådd i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till” som kursplanen i svenska som andraspråk föreskriver.

Som lärare kan man inför en lektion välja ut ett enda centralt begrepp eller ord och lära sig det på elevens modersmål. Det är en liten gest som kan betyda mycket för både motivation, delaktighet och förståelse.image

Eleverna kan med fördel delta i stöttningen genom att hjälpa och förklara för varandra. Det gör de gärna och det ger både en känsla av stolthet att kunna hjälpa andra och det förstärker och befäster den egna kunskapen att få sätta ord på de man kan. Jag vill att eleverna ska ta till vana att lära av och med varandra. Att hjälpas åt är inte fusk och att härmas är att lära. Detta är inte självklarheter för alla! Olika skolsystem och skolkulturer. Jag lägger ner mycket tid på att visa hur jag vill ha det och vad jag förväntar mig av eleverna. Den som varit lite längre i skolan än någon annan kan få visa och berätta om något moment eller någon övning. På så sätt befästs kunnandet hos den som förklarar och den nyaste eleven får en förebild i att våga. Eleverna kan också få läsa varandras texter och ge respons.

Modersmålen är jättebra att använda för att ge visuell stöttning i klassrummet, vilket jag bland annat har skrivit om här, här och här. Hur man kan ta hjälp av översättningsappar i undervisningen skrev jag om här.

Annonser

One thought on “Använd modersmålen!

  1. Ping: Ta tillvara elevers modersmål i undervisningen | hjartatskogshaga hos @frksarapersson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s