Modersmålet är viktigt!

Ibland finns det ingen studiehandledning att erbjuda nyanlända elever, trots att de behöver det och har rätt till det. Ibland finns det studiehandledning att tillgå, men inte i tillräcklig grad. Vad kan man göra då? Jag kommer att skriva om det i ett antal inlägg. Det första inlägget i denna serie kan man läsa här. Samma sak gäller modersmålsundervisningen. Ibland finns det ingen modersmålslärare att tillgå och då får vi försöka stimulera och dra nytta av elevens modersmål ändå. Men varför då? kanske någon tänker. Det är ju svenskan som är viktig för att eleverna ska kunna lära sig och utvecklas i skolan. Nja… Riktigt så enkelt är det inte. Forskningen (bl.a. Cummins) säger samstämmigt att:

 • Modersmålet berikar och stödjer utvecklingen i andraspråket.
 • Ett välutvecklat förstaspråk underlättar kunskapsinlärningen i övriga ämnen.
 • Språk och kultur är nära sammanbundet med den egna identiteten. Chansen är större att eleverna blir trygga och självsäkra med en god självbild om de får uppleva att deras språk och kultur syns, värdesätts och tas tillvara i skolan.

Dessutom menar jag att modersmålen är en oumbärlig hjälp när det kommer till att ge stöttning till eleverna i undervisningen.

Läroplanen, med värdegrund och uppdrag, och kursplanen i svenska som andraspråk föreskriver också att vi ska lyfta in elevernas modersmål i undervisningen:

   • Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet.
   • Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. (lgr-11, kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag)
   • Läraren ska:
    ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
    organisera och genomföra arbetet så att eleven
    – utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,
    – upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,
    – får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling (lgr-11, kap. 2.2 Kunskaper)
   • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
   • Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
   • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
   • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
   • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.(3.18 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK, centralt innehåll)

Givetvis kan vi inom svenskundervisningen inte ta det fulla ansvaret för elevens förstaspråksutveckling, oftast har vi ju inte ens språkkunskaperna som krävs. Men vi kan bidra till att elev och vårdnadshavare inser vikten av att läsa modersmål i skolan och hur viktigt det är att fortsätta stimulera modersmålet hemma. Det kan vi göra genom att pedagogiskt och tydligt berätta om förstaspråkets betydelse för andraspråkets utveckling och för övrigt lärande.

Det är också viktigt att vi i skolan visar uppskattning och intresse för elevernas modersmål och kultur. Vi behöver förmedla att alla språk har samma status och att det är fantastiskt och värdefullt för såväl individ som skolan och samhället att kunna många språk. Att som lärare lära sig säga ”Hola”, ”Marhaba” och ”Gracias”, ”Shokran” är inte så svårt. Det är också betydelsefullt att vi benämner elevernas modersmål korrekt och till exempel frågar ”Vad heter det ordet på spanska?” istället för ”Vad heter det på ditt språk?” Vi också kan låta elevernas modersmål synas genom att till exempel hälsa välkommen på de språk vi har på skolan.imageSmå, små gester som kan betyda mycket.
Hur synliggör ni modersmålen på din skola?

Annonser

2 thoughts on “Modersmålet är viktigt!

 1. Ping: Använd modersmålen! | hjartatskogshaga hos @frksarapersson

 2. Ping: Ta tillvara elevers modersmål i undervisningen | hjartatskogshaga hos @frksarapersson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s