Påminnelse till rektorer och huvudmän

När man tänker på nyanlända elever kan man välja att betona nyanlända och kanske ser man då, åtminstone om man inte har så stor erfarenhet inom området, mest utmaningar och problem. Man kan också välja att betona elever, vilket kanske gör det lättare att få en mental bild av barn och ungdomar som har precis samma rätt till en god utbildning som alla andra elever.

Det är med sorg i hjärtat jag skrivet det här inlägget, för det borde inte behövas.
Alla rektorer och huvudmän bör vara väl medvetna om alla elevers lika rättigheter i skolan och agera därefter.
Alla rektorer och huvudmän bör veta att Skolförordning och Skollag gäller alla elever de har inskrivna i sina skolor.
Alla rektorer och huvudmän bör veta att de inte kan spekulera i hur länge de tror att en elev ska gå på en viss skola och utifrån det tillse, eller inte tillse, elevens rättigheter.

Det finns skolor där rektor inte talar om för oerfaren personal att det finns något som heter studiehandledning och därmed blir eleverna utan.
Det finns skolor där elever som läser svenska som andraspråk inte får läsa moderna språk, eftersom de båda ämnena ligger på samma schemaposition.
Det finns skolor vilka tar emot elever som redan läser moderna språk och vill fortsätta med det, som nekar eleverna att fortsätta att läsa svenska som andraspråk, trots att behov finns.
Det finns skolor där man inte kartlägger nyanländas kunskaper.
Det finns skolor där nyanlända elever inte får läsa alla ämnen.
Det finns skolor där nyanlända elever inte får gå fulla skoldagar.

Ansvaret för nyanlända elevers utbildning kan inte ligga på enskilda lärare. Ansvaret måste delas av alla som jobbar i, eller har ansvar för, skolan. Som Josefin Nilsson, lärare och kvalitetsutvecklare i Örebro, skrev efter Skolinspektionens dag i Örebro: ”vi behöver … – lärare, rektorer såväl som politiskt ansvariga bestämma oss för att ”nu, nu gör vi det här tillsammans.”

Skolinspektionens dag i Stockholm förra veckan pekade Skolinspektionen på fem framgångsfaktorer gällande nyanlända elevers utbildning:

 • Gör en ordentlig kartläggning av elevens kunskaper och erfarenheter. Leta styrkor!
 • Anpassa undervisningen till det kartläggningen visar!
 • Ge nyanlända elever den studiehandledning på modersmålet de har rätt till för att nå kunskapsmålen!
 • Språkinlärning sker i alla ämnen! Alla ämneslärare måste ha insikten, kompetensen och de didaktiska verktygen för att lära ut ämnesspecifik svenska.
 • Ta fram gemensamma strategier! Lämna inte ansvaret till enskilda lärare.Studiehandledning på modersmålet ska eleven få så länge, och i den omfattning, som eleven behöver. Det är en rättighet som eleven har enligt lag och det finns ingen tidsgräns. Andrés Brink, utredare på Skolinspektionen, betonade att: ”Som den svenska lagen är skriven står det inte ”elever som har behov av studiehandledning (om det inte är för dyrt eller jobbigt för skolan)”. Det undantaget finns inte!”Jag förstår att även rektorer kan känna sig osäkra inför nya och utmanande uppgifter, men det finns stöd att få.
  En riktig guldgruva av kompetens och erfarenhet är Nationellt centrum för svenska som andraspråk.
  I det här inlägget har jag svarat på frågorna: Vilka elever ska läsa sva och hur vet man det? Hur kan man organisera undervisningen i sva? Vad skiljer egentligen sva från svenska?

  Jag jobbar med nyanlända elever och det är jag glad över, för det är det roligaste och mest utvecklande jobb jag kan tänka mig. Som en extra bonus är dessa elever också en stor tillgång för hela skolan. Men jag är också arg och trött, när jag tänker på att många elever inte får den utbildning som de enligt lag har rätt till. Dock är jag inte så trött att jag tänker sluta att påminna, tjata och ligga på.

  Ansvaret SKA delas av alla huvudmän, rektorer och lärare!

 

Annonser

One thought on “Påminnelse till rektorer och huvudmän

 1. Ping: Att inspireras och även kunna inspirera lite grann | hjartatskogshaga hos @frksarapersson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s