Kollegialt lärande om stöttning och språkliga mål

Idag hade vi träff på Skogshaga i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I stort sätt följer vi gången i Skolverkets kurs Språkutvecklande arbetssätt. Idag behövde vi av olika skäl spontant modifiera innehållet.

Så här gjorde vi:
Först gick vi laget runt och berättade vilka stöttningsstrategier vi hade testat sedan förra träffen. Vilket underbart samtal det blev med så mycket delande, stolthet och gemensamt lärande! Både framgångar och motgångar lyftes prestigelöst.

Flera lärare hade arbetat med att ge eleverna utökad tanketid. Två av dem hade berättat för sina elever att de hade en läxa/uppgift och vad den gick ut på. Det gjorde att eleverna var med på tåget och förstod vad det gick ut på. Lärarna tyckte att denna stöttningsstrategi hjälpte dem att lyfta fram alla elever, att alla elever fick större möjligheter att vara aktiva i klassrummet. Dessa lärare hade kombinerat förlängd tanketid med olika varianter att slumpvis fördela ordet, såsom lappar eller glasspinnar med elevernas namn eller appen Teacher’s Pic HD. Någon hade dessutom provat att eleverna fick använda sig av ”livlina” om de behövde hjälp. Det gick till så att läraren drog ännu ett namn på en elev, som i sin tur fick svara. Den första eleven fick sedan frågan: ”Vad tror du om det svaret?”

En lärare hade valt att arbeta med skriftlig feedback till eleverna. Läraren var nöjd över att ha kommit igång, men osäker på om det hittills gett eleverna så mycket. Genast uppstod ett gemensamt engagemang med förslag på hur hen skulle kunna gå vidare. Till exempel använda sig av ytterligare en lokal, hur material och tid för att läsa feedbacken skulle kunna organiseras, att testa med en grupp i taget.

En lärare hade arbetat med att ge mer talutrymme till eleverna och att använda sig av rollspel. Eleverna tyckte att det var roligt och läraren upplevde det som meningsfullt. Hen hade även ansträngt sig för att vara tydligare vid instruktioner och ge checklistor i samband med läxor.

Två av lärarna hade börjat arbeta med visuellt stöd vid genomgångar. En av dem hade skapat bildalbum i sin IPad och visat en bildström på tavlan medan hen berättade och den andra hade visat text och bilder på tavlan genom appen KeyNote. Båda upplevde att det gynnade eleverna mycket, både som språkligt stöd och som motivationshöjare.

En lärare hade jobbat med att modellera skrivandet genom samskrivning med gott resultat. Hen hade också gett eleverna stödpunkter att använda i det egna skrivandet. Vidare hade hen testat att eleverna, när de löst en uppgift på egen hand, först fick gå ihop parvis och jämföra och modifiera sina svar och sedan gruppvis. Detta hade utlöst mycket diskussioner och frustration bland eleverna, men det hade gynnat deras lärande.

Slutligen berättade den lärare som varit på kollegabesök hos mig på förmiddagen att hen fäst sig vid att jag den lektionen hade diskuterat ord och begrepp vid högläsningen, låtit eleverna arbeta med inre bilder och att de fick berätta vad de tyckte var viktigt i den text vi hade läst.

Efter det tittade vi på följande tre korta filmer av Anna Kaya.


Några gånger stannade vi upp och reflekterade och redde ut begrepp. Filmerna är mycket informationstäta, så det går åt att se dem flera gånger.

Nästa gång kommer vi att hjälpas åt med att sätta språkliga mål i våra planeringar. Inför den träffen har alla läst sidan 7-10 i diskussionsunderlaget Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Alla kommer också att ta med en av de planeringar man har gjort som underlag för diskussionerna.

Följande kommentarer tar jag särskilt med mig från dagens träff:
”Det här är så viktigt!”
”Fritids, rektor och alla lärare borde vara med! Varför är de inte det?”
”Variation är viktigt. Man kan inte göra lika jämt”

Tack, tack, tack kära kollegor för en lärande eftermiddag! Tillsammans går vi från bra till bättre!

Annonser

9 thoughts on “Kollegialt lärande om stöttning och språkliga mål

  1. Ping: Tacksam förstelärare, samt några råd till rektorer | hjartatskogshaga hos @frksarapersson

  2. Ping: Att inspireras och även kunna inspirera lite grann | hjartatskogshaga hos @frksarapersson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s