Tankar efter konferens

Förra veckan var jag på Skolverkets konferens Nyanländas lärande och fick glädjen att lyssna på många kompetenta och erfarna lärare och forskare. Några tankar och reflexioner som jag bär med mig är:
– Nyanlända elever har samma rättigheter som alla andra elever i skolan. Det betyder till exempel att skoldagen inte får förkortas, eller ämnen tas bort utan att rektor har beslutat om en kartläggning som kan leda till anpassad studiegång eller ett åtgärdsprogram. Det betyder vidare att elevens förkunskaper och erfarenheter noggrant ska beaktas och ligga till grund för lärarnas planering av undervisningen. Det är det som kallas kartläggning, som många lärare och huvudmän upplever som så svårt och komplicerat. Givetvis är det en grannlaga uppgift att kartlägga kunskaper som någon skaffat sig på ett annat språk och i en annan kulturell kontext och kanske till och med utan formell skolgång, MEN det är ändå inte konstigare än att vi måste undersöka alla elevers förkunskaper för att kunna undervisa formativt och inom den närmaste utvecklingszonen.
– Det är mycket viktigt att de nyanlända eleverna får tillgång till alla de resurser som forskning har visat är framgångsfaktorer i skolan. Det är modersmålsundervisning, studiehandledning, undervisning i svenska som andraspråk, undervisning i ämnessvenska/skolans språk, ämnesundervisning i reguljär klass och inte minst kamrater. De elever som lyckas bäst med sina studier det första året, är de som har fått en kompis i klassen under de första två månaderna. Att ha ett faddersystem på skolan kan vara viktigt!
(Monica Axelsson)
– För att dessa resurser verkligen ska komma eleverna till del är följande mycket viktigt för varje skola att tänka på: satsning på lärarkompetens, kollegialt lärande och utvecklingen av studiehandledningen. Dessutom är den enskilt viktigaste åtgärden för att dessa elever ska lyckas att rektor sätter de absolut skickligaste lärarna hos de nyanlända eleverna.
(Andrej Andreewitch)
– Som lärare i svenska som andraspråk känner många ett ansvar att få andra ämneslärare att jobba språkutvecklande. Visserligen har huvudmannen och rektor det yttersta ansvaret för att all personal får den fortbildning och kompetensutveckling som de själva och skolan har behov av, men vi sva-lärare är redan utbildade i språkutvecklande arbetssätt och stöttningsstrategier och vet hur viktigt det är för eleverna. Därför känner vi ofta ett självpåtaget ansvar för att språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen kommer igång. För att nå alla lärare i alla ämnen kan det vara bra om tillfällen för kollegial handledning inom detta område läggs in i kalendariet redan vid terminsstart. Då ser alla från början att det är ett prioriterat område och vi sva-lärare vet att vi får tid att hjälpa och stötta kollegor. Det kan vara en framgångsrik väg att tipsa ämneslärarna om att välja en stöttningsstrategi i taget och jobba med den ett par veckor tills läraren själv känner sig trygg med den och känner att det funkar i undervisningsgruppen. Ett framgångsrik modell att arbeta språk- och kunskapsutvecklande är genrepedagogik och cirkelmodellen. Ett sätt att sprida kunskap om det kan vara att locka med sig en kollega i taget och låta alla elever, inte bara de nyanlända, jobba så och att man visar upp modeller och arbeten väl synligt i skolan.
Följande resurser från Ur och Skolverket tycker jag också verkar toppen att jobba med tillsammans i kollegiet:
http://www.ur.se/Produkter/182357-Spraket-bar-kunskapen-Att-identifiera-svarigheter
http://www.ur.se/Produkter/182358-Spraket-bar-kunskapen-Att-stotta-skrivande
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sprak/sprak-i-alla-amnen
Slutligen: vad kul, inspirerande och upplyftande det är att få eget input och få fokusera på sitt eget ämne så här rejält i tre dagar. Och inte minst att få träffa och samverka med lärare från andra orter i Sverige och delge varandra våra problem, lösningar och glädjeämnen. Visst, vi samverkar i sociala medier, men att ses live är ändå något speciellt. Tack alla kloka, kunniga och generösa kollegor runt om i Sverige!

Ah, just det: Det viktigaste, som betonades gång på gång under konferensen; de nyanlända eleverna är hela skolans ansvar! Och jag skulle vilja tillägga: Hela samhällets ansvar! Så här säger Kent om den saken:

Annonser

2 thoughts on “Tankar efter konferens

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s