Kollegabesök hos Tiia i Södertälje

Idag har jag haft förmånen att göra ett kollegabesök hos Tiia Ojala, som är förstelärare i svenska som andraspråk på Hovsjöskolan i Södertälje. Tiia jobbar i den ena av skolans två introduktionsgrupper för nyanlända elever. I hennes klassrum arbetar elever i årskurserna 4-9. Här får de grunderna i svenska, men också undervisning i andra ämnen och introduktion in i det svenska skolsystemet.

Tiia undervisar eleverna i so och no i kombination med sva. Likaså använder hon sig av genrepedagogik och systemisk funktionell grammatik. Vi är rörande överens om att nyanlända elever snabbt måste få tillgång till skolspråket och ämnesspecifika begrepp. De har inte tid att vänta med inlärningen i t ex biologi eller samhällskunskap tills alla vardagsord sitter. Som Tiia säger: ”Om eleven vill köpa en fåtölj och inte vet att det heter fåtölj, då tar hon reda på det i affären, eller hur?” Vi kan inte i undervisningen av nyanlända elever fokusera på att ge dem alla vardagsord som de infödda eleverna har med sig till skolan, för då skulle vi aldrig komma till de andra ämnena och det akademiska språket, vilket är helt nödvändigt för att eleven ska kunna komma vidare i sina studier i alla ämnen. Det är våra elevers stora utmaning; att lära sig ett andraspråk och att lära sig på andraspråket samtidigt.

På vissa lektioner arbetar studiehandledare i arabiska tillsammans med Tiia i klassrummet. De ger eleverna översättningar, förtydligar och kontrollerar att de hänger med på modersmålet. Det är en ovärderlig resurs, säger Tiia, men tyvärr är det bara eleverna i den största språkgruppen som får denna utökade studiehandledning i klassrummet. Övriga språk ges ca en timma i veckan. Dock använder Tiia själv elevernas modersmål som en resurs i undervisningen och frågar dem ofta vad olika ord och uttryck heter på deras modersmål. Hon uppmuntrar också eleverna samarbeta och hjälpa varandra på modersmålen.

I undervisningen har Tiia stor nytta av den interaktiva skrivtavlan, där hon bland annat visar och diskuterar text och bild med eleverna, skapar texter tillsammans med dem och visar dem uppgifter.

Jag frågade Tiia vad hon är mest nöjd med i sin undervisning. Hon svarade att det hon är mest stolt över är att eleverna efter kort tid i Sverige och skolan kan de producera egna texter. Viktiga komponenter för att de ska lyckas med det är att hon ger en rik och varierad stöttning bland annat i form av bilder, gemensamt skrivande, modelltexter och ett medvetet kroppsspråk. Jag undrade också vad i Hovsjöskolans organisation som hon tycker är särskilt bra för de nyanlända eleverna och vad hon skulle vilja ändra om hon kunde. Att eleverna placeras i en introduktionsgrupp och inte direktintegreras anser Tiia vara det viktigaste i skolans organisation. Det baserar hon både på forskning och egna erfarenheter från skolor där hon arbetat tidigare. Det inte finns så mycket forskning om just detta, men det lilla som finns bekräftar Tiias bild av saken. Tiia skulle önska att skolan kunde erbjuda mer studiehandledning till alla elever. Det skulle i så fall innebära att eleverna skulle kunna gå ut i klass tidigare och i fler ämnen, med bibehållen trygghet för både elever och ämneslärare.

När eleverna hade rast fick jag även glädjen att träffa Anne-Marie Körling, som på Skolverkets uppdrag jobbar 50% med lärarhandledning på Hovsjöskolan. Anne-Marie, som var med en stund på Tiias lektion på morgonen, gav mig en liten snabb coachning gällande konsten att utnyttja ett kollegabesök som lärtillfälle. Följande tankar tog jag med mig:
– Lägg märke till lärarens och elevernas frågor. Vilka frågor ställer en skicklig lärare? Vilka frågor utmanar eleverna och för lärandet framåt? Vilka frågor ställer eleverna till läraren? Deras frågor är mycket viktiga! Kanske är det varken möjligt eller lämpligt att svara på dem i stunden, men läraren bör använda dem i undervisningen vid ett senare tillfälle.
”Det eleverna frågar om idag, undervisar läraren om imorgon. Då ler Vygotzky.”
– Gå inte in i undervisningen, utan utnyttja tillfället till att titta och lyssna. Vi lärare är så inställda på att interagera med eleverna, stötta deras lärande och hjälpa till, men hur ofta får vi egentligen chansen att bara betrakta någon annans undervisning och samspelet i klassrummet och reflektera över det? Tag den chansen!
– Lägg märke till undervisningen. Vad ger lärarens undervisning och lärarens förhållningssätt för möjligheter till eleverna? Vad får eleverna göra? Hur hanteras elevernas frågor? Hur tas elevernas bidrag till undervisningen tillvara?

Senare diskuterade Tiia och jag bland annat nationella prov och betyg för nyanlända elever. Det verkar som om skolor tolkar Skolverkets direktiv och anvisningar olika, vilket riskerar likvärdigheten och rättssäkerheten för eleverna. Vi kom också in på frågan om det är nödvändigt att skriva åtgärdsprogram för att nyanlända elever ska få studiehandledning. Vi är helt överens om att vi hellre vill lägga tiden på att undervisa eleverna, än att skriva kartläggningar och åtgärdsprogram angående det som ändå är helt nödvändigt för alla helt nyanlända elever. Vi anser inte att det är att betrakta som särskilt stöd att ge studiehandledning den första tiden i svenska skolan.

Sammanfattningsvis har det varit en intressant dag som har väckt många tankar hos mig. Det är så viktigt att vi lärare får tillfällen att träffas, diskutera, reflektera och lära av och med varandra! Tack Tiia för att du tog emot mig och tog dig tid med mig hela dagen!

Imorgon tar jag med mig tankar, frågor och funderingar från idag till Skolverkets konferens om nyanländas lärande (och deras lärare, eller hur Anne-Marie). Hoppas att en del frågetecken kan rätas ut! Jag återkommer.

Förresten, Tiia och jag lärde känna varandra genom Twitter. Vi lärare har fler kollegor än de på den egna skolan och de som jag har lärt känna det senaste året genom sociala medier har gett mig otroligt mycket glädje, kunskap och gemenskap!
Heja #detutvidgadekollegiet

Annonser

One thought on “Kollegabesök hos Tiia i Södertälje

  1. Ping: Tacksam förstelärare, samt några råd till rektorer | hjartatskogshaga hos @frksarapersson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s